Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
     Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO    
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

        RODZICE:

     Rada Rodziców

     Ankieta

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 STRONA GŁÓWNAE-dziennik
Witamy na stronie internetowej naszej szkoły.....

Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej
im. J.Brzechwy w Radawnicy


Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Radawnicy

ul. Szkolna 2 / Radawnica

77 - 400 ZŁOTÓW

Tel.: 67 265 92 97

spradawnica@op.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Szanowni Państwo,
dbając o Państwa dane osobowe, w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy z siedzibą w Radawnicy, ul. Szkolna 2, 77-400 Złotów, tel. 67 265-92-97, e-mail: spradawnica@op.pl.
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: kontakt telefoniczny: 67 265 92 97, e-mail: iod.sp@wp.pl.
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm).
• Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-twarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
• Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.
Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.
Administrator

Sekretariat czynny

    poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy

przyjmuje interesantów
poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 9.00-12.00
środa 10.00-13.00
czwartek 11.00-13.00


Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Aktywna tablica
Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus